Đăng tin


Hãy liên hệ với Admin để trở thành thành viên của diễn đàn Decoria.vn. Bạn có thẻ đăng tin theo hình thức trả phí theo bảng giá  dưới  đây

Bảng giá quảng cáo

  1. Phí viết bài: 200.000đ/1 bài
  2. Phí ghim bài viết: 1 tuần = 3.000.000đ
  3. Phí quảng cáo banner: 3.000.000đ/1 tuần

Chi tiết liên hệ  quảng cáo trên điễn đàn vui lòng liên hệ với Admin qua thông tin dưới đây: